10.SINIF MATEMATİK ÖZEL DERS

10.SINIF MATEMATİK ÖZEL DERS

10.sınıf matematik özel ders öğrencilerin TYT matematik müfredat konularını tamamlayan 10.sınıf basamağında eksiksiz öğrenmeleri bakımından önemlidir. Lise eğitiminin ikinci yılı olması matematik fizik kimya Türkçe ve diğer derslerde konular in içerik yönünden ağırlık kazanması dikkati çeker. Bu yönüyle bakıldığında düzenli ve verimli çalışma ödev yapma gibi programların her yönüyle yerine getirilmesi iyi bir TYT AYT hazırlık sürecinde zaruri bir gerekliliktir. 9.sınıfta başlayan planlı çalışmalarını ileriye dönük veriminin alınmasında 10.sınıf öğrencilerinin daha kontrollü ve sistemli bir çalışmayla ilerlemeleri gerekir. Fakat lise matematik fizik kimya ders müfredatlarının ayrıntılı içeriklerini hem öğrenmek hem de test ve kaynak tarayarak uygulama yapmak 10.sınıf düzeyindeki öğrencilere ağır bir yük olabiliyor. Kendi başları a ve okul dersleriyle edindikleri bilgiler hem yazılı hazırlık hem de TYT AYT hazırlık için her zaman yeterli olmayabiliyor . Ayrıca çoğu dersin yapılması gereken ödev ve bitirilmesi gereken kitaplar öğrenci üzerinde ağır bir iş yükü olarak karşılarına çıkıyor. Bu yükü her öğrenci sırtlansa da maalesef oldukça az bir kısmı istenen başarı düzeyine ulaşabiliyor. 10.sınıf öğrencilerinin bireysel yeteneklerini keşfedip daha verimli çalışma düzeni oluşturma larından zamanı etkili kullanma deneyimi edinmelerine kadar onlara çok faydalı olacak özellikleri kazanmaları maalesef her öğrencinin bireysel gayretiyle mümkün olamıyor. İşte bu durumu mümkün hale getirecek ve 10sinif lise eğitimlerinde daha üstün başarılara imza atmasında yol gösterecek eğitim yöntemi bizzat uzman bir eğitim kadrosuyla sağlanacak olan 10.sınıf matematik özel ders çalışmalarıdır . Olimpiyat özel ders eğitim kadromuzla 10.sinif öğrencilerimizin matematik fizik ten Türkçeye istedikleri derslerden öğrenme ve pratik gelişimlerini garanti verecek matematik özel ders programları uyguluyoruz. 10.sınıf matematik Özel ders programlarımız düzenli olarak uygulanır . Her bir öğrencimizin 10.sınıf MATEMATİK konularının iyi bir temel kazanımı ile öğrenilmesi sağlanır. Bire bir eğitimlerimiz öğrencilerimizin kişisel ve akademik gelişimlerine destek en iyi öğretmenlerimizin sunumlarıyla yapılır. İzlemeli 10.sınıf matematik özel derslerimizde Yazılı hazırlık çalışmaları ve konu tekrarları desteği almanız mümkün 10.sınıf matematik müfredat içeriğinde yer alan çoğu öğrencinin zorlandığı geometri konularında ayrıntılı analizlerle kolayca öğrenme imkanı elde edebilirler.