MATEMATİK KORKUSU GENETİK Mİ?

Matematik korkusu genetik mi?

ABD’de yayımlanan ''Journal of Child Psychology and Psychiatry'' dergisinde çocuklardaki matematik korkusu ile ilgili bir araştırmanın sonuçları yer aldı.
Ohio Üniversitesi’nden bilim insanlarının yaptıkları araştırmada, öğrencilerin okul başarılarını etkileyecek kadar önem taşıyan matematik korkusunun genlerle ilişkili olabileceği gözlemlendi.

Araştırma kapsamında, korkunun genlerle bağlantısı olup olmadığını anlamak için 9- 15 yaş yaş grubundaki,  216'sı tek yumurta ikizi olan 514 ikiz kardeşin korku durumu karşılaştırıldı. Çocuklara, biri sorunun anlaşılması, diğeri çözümüne ilişkin iki test yapıldı.
Sonuçlar, korkuların yüzde 40'ının genlerle açıklanabileceğini gösterdi. Ancak bilim insanları, çevresel etkenlerin (aile, ilgi alanları, arkadaşlar) ve eğitimin kalitesinin de çocukların matematik algısında rol oynadığının gözlemlendiğini belirttiler. Araştırmaya imza atanlardan Stephen Petrill, ''Matematikten korkmaya genetik olarak yatkınsanız ve derslerde olumsuz hislere sahipseniz, öğrenmekte çok daha fazla zorluk çekersiniz'' ifadesini kullandı. Daha önce yapılan araştırmalar, matematik korkusunun beynin korkuya ilişkin bölgesindeki aktivitenin artmasına yol açtığını göstermişti. Ayrıca, söz konusu bölgenin sorun çözmeye ilişkin bölgenin aktivitesinin azalmasına neden olduğunu, bu nedenle bazı kişilerin matematik derslerinde zorluk çektiğini ortaya koymuştu.