ÖZEL DERS

LİSE MATEMATIK ÖZEL DERS

Öğrencilerin eğitim aldıkları okulun potansiyel durumu ve öğrencinin alt yapı bilgi düzeyinin yeterli seviyede olmaması lise eğitiminde sıkıntılı bir öğrenme süreci ortaya koyuyor. Orta okul da iyi bir matematik temelinin olmaması en büyük bir eksiklik. Bununla birlikte matematik dersinin sevdirilerek kolay yapılabilir bir ders olduğunun yaşantı yoluyla ifade edilememesi de ciddi bir sorun. Böyle bir durumda öğrencilerin ister istemez lise matematik konularında mesafeli biraz da soğuk kalmasına yol açıyor. Bu aşamada sorunun giderilmesinde çoğu öğrenci velilerinin de isteğiyle kurs veya özel ders arayışına girebiliyor. KURS mu Özel ders mi ? Bu sorunun cevabını öğrencinin ihtiyacı ve içinde bulunduğu durum açık bir şekilde yansıtmaktadır. MATEMATIK temeli zayıf veya orta düzey olan lise öğrencisinin matematik altyapısı ancak onun kişisel özellikleri dikkate alınıp eksikleri göz önüne alınarak yapılan bire bir çalışma ile giderilebilir .Böyle bir çalışmaya imkan veren en iyi uygulama yöntemi ise herkesin bildiği gibi LİSE matematik özel ders programlarıdır. Günümüz modern eğitim uygulamaları bireye odaklı olduğundan çoğu Lise öğrencisi böyle bir ihtiyacını Lise matematik özel ders alarak karşılamayı tercih ediyor.

 

Bire bir

Öğrenciler anlamadıkları halde sınıf ortamında soru sormaktan çekindikleri için, konuların bazı bölümlerini kaçırırlar ve başarısız olurlar.Bu eksik konularda ancak birebir özel ders ile tamamlanabilirler.

Sistematik

Bu sistem de sınıf dersini tek tip, birkaç bedeni olan üniformaya benzetirsek; özel dersi özel terzinin tasarlayarak bizim için diktiği elbiseye benzetebiliriz. Fakat bu sistematik çalışma sistemiyle her şey değişecek.

Konsantrasyon

Temel olay öğrendiğiniz bilginin çalıştığınız süreye olan oranını yükse tutmaktadır. Bu durumda ders çalışma veriminiz iki kat yükselecektir verimli bir çalışma çıkacaktır. Yani özetle etkili ve verimli ders çalışmaktır.

Başarı

Öğrendiğim her şey geleceğime bir yatırımdır.Biz o geleceğin ve bu başarıların ortağı olmaktan mutluluk duyarız. Sizin başarınız insanları aydınlatacaktır. Unutma yeterki iste gerisi kolay.


Neden Gereklidir

Özel Ders; öğrencinin öğretmenle birebir şekilde işlediği dersle ilgili sorularını daha rahat sorma fırsatı bulduğu, daha az zamanda daha fazla öğrenebildiği derslerdir. Okul derslerindeki eksiklikleri kapamaya yönelik ya da TYT ,AYT gibi sınavlarda başarı elde etmeye yönelik amaçlarla talep edilebilir. Matematiğin diğer derslere nazaran daha zor anlaşılması sebebiyle Matematik ve Geometri özel dersleri diğer derslere kıyasla daha yaygındır. Sınavdan sınava sadece defter notlarıyla ders çalışan öğrenciler özel dersler sayesinde hem çok farklı kaynaklardan hem de programlı bir şekilde çalışmış olurlar ve başarıyı yakalarlar. Peki nasıl oluyor da sinif ortamında anlaşılamayan dersler birkaç saatlik özel derste anlaşılabiliyor? İsterseniz bu soruyu biraz irdeleyelim.

 

Özel derslerde öğretmen öğrencinin seviyesini gözlemler ve konuyu o seviyeye göre anlatır. Sınıf ortamında ise her öğrencinin bilgi ve algılama düzeyinin farklı olması konu işlenirken öğrencinin konuyu kolay ya da zor bularak ilgisinin dağılmasına yol açar. Dersin herhangi bir noktasında ilgisi dağılan öğrenci tekrardan adapte olmakta zorlanır ve dersi anlayamaz. Öğrenci özel derslerde öğretmenin sorduğu soruların tek muhatabıdır. Bu yüzden derslere olan ilgisi her daim canli kalır. Sınıf ortamında ise sorularla tüm öğrencilerin ilgisini canlı tutmak zor bir iştir. Sınıf ortamında işlenen konuyla ilgili bir ya da birkaç soru çözerken özel derslerde konu hakkındaki en uç sorulara kadar değinilir. Konunun ulaşabileceği en zor kısımlara kadar değinilmesi sebebiyle özel dersler öğrenciye özgüven verir.
Bu listeyi uzatmak mümkün ama başlıca birkaç sebebi irdelemek yeterli diye düşünüyorum. Sınıf ortamında öğrenmenin zorlukları bunlar. Biraz da sınıf ortamında Matematik öğrenmenin zoruklarından bahsedelim. Matematik yapısı itibariyle sadece dinleyerek öğrenilecek bir ders değildir. Matematikte herhangi bir konuyu öğrenmek için bol bol pratik yapmak gerekir. Dinleme, öğrenme, öğrendiklerini uygulama ve tekrar etme aşamaları tamamlanmadan Matematikte başarıya ulaşmak son derece zordur. Öğrenciler genelde sınıf ortamındaki derslerde yeterli pratik yapma imkanı bulamazlar ve konuyu öğrenemezler. Ozel derste ise öğretmen konuyu anlattıktan sonra kalemi öğrenciye devreder ve soru çözümlerini öğrenci yapar. Kuşkusuz öğrendiklerini hemen uygulama fırsatı bulan öğrenci bu pekiştirmeyle daha iyi öğrenmiş olur. Verilen ödevlerle ise tekrar etme kısmi halledilerek öğrenilen bilgilerin kolay unutulmaması için en doğru öğrenme şekli yapılmış olur. Netice olarak Matematik zor bir ders değildir. Sadece Matematik öğrenirken diğer derslere göre daha farklı bir yol izlenmeli. Hepsi bu. Bu yolu keşfedilen öğrenci matematiği başarır. Özel derste öncelikli amaç öğrencinin bu yolu keşfetmesini sağlamaktır.

 


Özel dersin avantajları / Normal dersten farkı :

  • Özel ders, normal dersten farklı olarak bireye özgü birebir ders hizmeti sağladığı için bireyin odaklanmasını kolaylaştırır.
  • Birey sınıf ortamında soramadığı soruları özel derste rahatça sorabilmektedir. Bu da öğrencinin kafasındaki soruların çözüme kavuşmasını, bu şekilde psikolojik olarak rahat olmasını sağlayacaktır.
  • Özel ders, bireyin tüm sorunlarını görebilecek bir ortam sunduğu için öğrenmeyi kolaylaştırır ve hızlandırır.
  • Özel ders, bireyin sorun yaşadığı konuların daha çok üstesinde durabilecek bir fırsat sunduğu için bireyin tüm konuları kolayca halletmesini sağlar.
  • Özel ders alan birey, okulda gördüğü konuları birebir ders ile tekrar etme fırsatı bulduğu için diğer öğrencilerden çok daha iyi konuma gelir.
  • Özel ders alan birey, özel ders aldığı derste zamanla başarılı olduğunu görecektir. Bu durum da bireyin kendine olan güvenini arttıracağı için birey diğer derslerde de başarabileceğini görecektir. Birey böylelikle sadece özel ders aldığı derste değil diğer derslerde de başarılı olacaktır.
Öğrenci derslerden geri kalmaz.
Alınan özel dersler, öğrencinin uygun zamanına ve temposuna uydurularak öğrencinin derslerden geri kalmasının önüne geçmekle kalmaz aynı zamanda gerekli olması durumunda öğrenciye özel tekrarlar ile zamanında öğrenim modelini uygular
Öğretmen öğrenci etkileşimi ile daha verimli dersler.
Öğrenci özel dersler ile öğretmenini daha iyi dinleme şansı bulurken hızlı ve zamanın geri bildirimler ile dersi daha iyi kavrayabilir. Alınan özel ders belirli bir formatta işleniyor olsa bile öğrenci kendi tarzına uygun sorular ile kafasına takılan soruları etkili bir şekilde çözebilir
Stressiz ortam sayesinde öğrenci hata yapmaktan korkmaz.
Öğrencinin öğretmeni ile yakından etkileşimi sayesinde öğretmeni ile arasında güven duygusu kurulmaya başlanır ve öğrencinin kendine olan güveni yerine gelir. Aynı zamanda kalabalık sınıflarda öğrencinin kalabalık önünde hata yapma korkusu böylelikle ortadan kaldırılmış olur.
Öğretmen özel derslerde öğrencinin gelişimini ve durumunu yakından takip eder.
Birebir özel dersler sayesinde öğretmen öğrencinin takıldığı ve zorluk yaşadığı yerleri yakından takip edip zamanında müdahalelerde bulunabilir. Öğrencinin gelişimi ve durumu yakından takipler ile birlikte kolaylıkla belirlenebilir.
Öğretmen öğrenciye dersleri tekrar etme ve pekiştirme imkanı sunar.
Uygulanan ders programı ile birlikte öğrenci uygun zamanlarında konu tekrarı etme şansı yakalar ve aynı zamanda geriye dönük hatalarını zamanında müdahaleler ile birlikte düzeltebilir.
Huzurlu bir ortamda yapılan dersler öğrencinin dikkatini daha iyi toparlamasını sağlar.
Öğretmenin öğrenciyi iyi tanıyor olmasından dolayı ders bitiminde öğrenciye verilen özel ödevler ile öğrencinin o aşamalardaki eksiklikleri giderilmiş olur. Öğrenci aynı zamanda kendisine özel tekrarlar ile zamanını daha iyi değerlendir
Ders sonunda öğrencinin durumuna ve eksikliklerine göre ödev ve tekrar programı verilir.
Öğretmenin öğrenciyi iyi tanıyor olmasından dolayı ders bitiminde öğrenciye verilen özel ödevler ile öğrencinin o aşamalardaki eksiklikleri giderilmiş olur. Öğrenci aynı zamanda kendisine özel tekrarlar ile zamanını daha iyi değerlendir
Öğretmen öğrenci ilişkisi güçlenerek aynı frekansta konuşma şansı yakalanır.
Öğretmenin öğrenciyi özel dersler sayesinde daha yakından tanıması sayesinde ders işleyiş biçimi ortak dilin konuşulması üzerine kurulur ve bu sayede daha verimli bir şekilde devam eder.

ÖZEL DERS NEYİ DEĞİŞTİRİR

ÖZEL DERS NEYİ DEĞİŞTİRİR Eğitim çok yönlü bir süreçtir. Bu cümleden anlaşılacağı üzere hem bir kaç yön düşünülmeli, hemde belli bir süre sabredip sonuca ulaşılmalıdır. Öğrenciyi karşımıza alıp konuyu anlattığımızda eğitim tamamlanmış olmaz. Çünkü anlatan bir İNSAN,dinleyen de bir İNSAN...Eğer anlatan bir TELEVİZYON ,dinleyen bir ses kaydedici olsaydı eğitim tamamlanmıştı. Bir eğitimci hem kendisini geliştirmeli hemde öğrencinin gözü ile olaylara bakabilmelidir. Okullarda, kurs merkezlerinde 1 öğretmen ve 20 civarı öğrenci karşı karşıyadır. Her öğrenci ayrı bir psikoloji, ayrı bir anlayış özelliğine sahiptir. Öğretmen bunları dikkate alarak elinden geldiğinin en iyisini yapmaya çalışır. Genel olarak öğrencilerden bir kısmı dersi tam anlamadan ders biter. Evde kendisi çok çalışarak açığı kapatmaya uğraşır. Maalesef evde çalışan öğrenci sayısıda azdır. Anlatılan bu olumsuzluklar neticesinde kaos başlar. Öğrenciler artık derslere zor diyerek, derslerden uzaklaşırlar. Başarısızlar kategorisine dahil olurlar. Özel derste eğitimci sadece 1 öğrencinin psikolojisiyle meşguldür. Kendini tamamen ona odaklar. Onun anlamadığı yerleri acil olarak tespit edip tedaviyi uygular. Öğrenci rahattır. Sıkıntılı durumlara hemen çözüm bulabileceğinin güveni ile dersi dinler.Kendini çok kısa bir sürede geliştirmeyi başarır Özel ders doğru uygulandığında olumsuzlukları ortadan kaldırır. Öğrenci sanki hayat suyu içmiş gibi olur. Özel derste öğretmen anlattıkça öğrenci keyiflenir, yapabildiğinin farkına varır. Artık psikolojik sınırı aşmıştır. Yoluna rahatça devam edebilir. Eklemeden geçmeyelim. Özel ders sihirli değnek değildir. Özel dersin fayda vermesi için, öğrenci öğretmeninin dediklerini harfiyen uygulamalıdır.